User info

Nick: gringo
Name: ilan wapinski
Paid: paypal
Points: 15
Rank: 5